Bokningsvilkor

Bokningsvillkor

När du bokar din jakt skickar vi en bokningsfaktura där 50% (bokningsavgift) av den totala priset ska erläggas inom 7 dagar. Resterande betalas senast 30 dagar innan ankomst. Vid bokning av jakt med mindre än 30 dagar till ankomst erläggs full betalning.

 

Garanterad och bindande bokning

När bokningsavgiften på 50% (eller hela fakturan, se bokningsvillkoren) är betald godkännns de allmänna villkoren och er bokning blir bindande för båda parter.

 

Avbokningsregler

Avbokning sker antigen via e-post eller telefon och det är vår skyldighet att bekräfta avbokningen via e-post. Om avbokningenn sker minst 30 dagar före ankomst återbetalas inte  

bokningsavgiften.Vid avbokning mindre än 30 dagar före ankomst utgår full betalning.

 

Försenad/utebliven betalning

Det skickas ingen påminnelse av betalning, utebliven betalning betraktas som gästens avbokning och hanteras enligt gällande avbokningsbestämmelser.

 

Försäkringar och garantier

Deltagaren måste teckna sin egen reseförsäkring och ev. avbeställningsskydd (vid tecknande av ett avbeställningsskydd hänvisar vi till ERV www.erv.se ) OBS! Avbeställningsskyddet måste tecknas i samband med bokning.

 

 

Ansvar

Jakten bedrivs så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att männiksor och egendom inte utsätts för fara. Den som geom skott vålla skada på hund (skadesskjutning) ska betala ersättning till hundägareen med 60 000 kr oavsett skadans omfattning. Alla deltagare som bär vapen ska innan jakten påbörjas skriva under avtalet. 

 

Jaktledaren har rätt att omedelbart avsluta jakten för den deltagare som inte följer jakledareens anvisningar, handska vårdslöst med skjutvapen eller på något annat sätt uppvisar ett icke jaktmässigt beteende. Vid avslutad jakt föreliggeer inte någon rätt till återbetalning och deltagaren debiteras fullt pris.

 

Trumvallens jakt säljer upplevelser och kan vid jakt aldrig garantera att gästen får skottchans.

 

 

Trumvallens Jakt är utan ansvar, även ekonomiskt för ändringar, förseningar med mera på grund av  extremt väder eller annat som vi inte kan påverka.